Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative sipas detyrës zyrtare ndaj RA Llav

image_pdfimage_print

Shkup, 16 qershor 2022. – Аgjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele sipas detyrës zyrtare ka kryer mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj Radio Llav nga Ohri.

Nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme administrative u konstatua se Radio Llav, ka ndaluar transmetimin në radio të shërbimeve programore për më shumë se 30 ditë për arsye, teknike, financiare dhe arsye të tjera, që është bazë për heqjen e lejes për transmetim në radio, në pajtim me nenin 82 paragrafi 1 alinea 2 nga LSHMAAV.

Raporti është i disponueshëm në linkun e mëposhtëm:

 RA Llav – (neni 82 paragrafi 1 аlinea 2 nga LSHMAAV) – 16.06.2022Accessibility

Accessibility