Mbikëqyrje e rregullt programore mbi ofruesin e ASHMA-së me kërkesë nga Neotel

image_pdfimage_print

Shkup, 15 qershor 2022 – Për detyrimet që lidhen me transmetimin e veprave kinematografike, mbrojtjen e të miturve dhe promovimin e produkteve dhe aksesin në veprat evropiane, është kryer mbikëqyrje e rregullt programore ndaj ofruesit të ASHMA-së me kërkesë nga Neotel Shkup.

Gjatë mbikëqyrjes së kryer programore nuk janë konstatuar shkelje.

Raporti është i disponueshëm në linkun e mëposhtëm:

Neotel – (neni 49, neni 50 dhe neni 60 nga LSHMAAV) – 15.06.2022Accessibility

Accessibility