Mbikëqyrje e rregullt programore mbi operatorët Kabel, Kombo 2003 dhe Skrembl

image_pdfimage_print

Shkup, 28 korrik 2022 – Mbi operatorët Kabel nga Strumica, Kombo 2003 nga Kumanova dhe Skrembl nga Novo Sello është kryer mbikëqyrje e rregullt programore për rregullat e titrave, regjistrimin e shërbimeve programore në Agjencion dhe detyrimin e operatorëve të ORRPKE-së në paketën programore të cilën e ritransmetojnë detyrimisht dhe pa pagesë për të siguruar shërbime programore të transmetuesit publik radiodifuziv.Gjatë mbikëqyrjeve nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet nga mbikëqyrjet janë të disponueshme në linket:

Каbel – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 28.7.2022

Каbel – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 28.7.2022

Коmbo 2003 – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 28.7.2022

Коmbo 2003 – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 28.7.2022

Skrembl – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 28.7.2022

Skrembl – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 28.7.2022Accessibility

Accessibility