Mbikëqyrje e rregullt programore mbi TV Kanal 5

image_pdfimage_print

Shkup, 28 korrik 2022. – Аgjencia ka kryer kontroll mbikëqyrës programor mbi TV Kanal 5 për të përcaktuar nëse transmetuesi ka vepruar sipas Vendimit për masën e marrë paralajmërim publik,dërguar për mosrespektim të detyrimit për vendosjen e prodhimeve. Mbikëqyrja tregoi se transmetuesi ka vepruar në pajtim me detyrimet ligjore.

Raporti nga mbikëqyrja është i disponueshëm në linkun në vijim:

ТV Kanal 5 – (neni 55 paragrafët 6 dhe 7 nga LSHMAAV) – 28.7.2022Accessibility

Accessibility