Mbikëqyrje e rregullt programore mbi operatorët Altra Sat 2000, Infel KTV dhe Robi

image_pdfimage_print

Shkup, 10 gusht 2022 – Mbi operatorët Altra Sat 2000, Infel KTV dhe Robi është kryer mbikëqyrje e rregullt programore për rregullat e titrave, regjistrim të shërbimeve programore në Agjencion dhe detyrimin e operatorëve të ORRPKE-së në paketën programore që e ritransmetojnë detyrimisht dhe pa pagesë për të ofruar shërbime programore të shërbimit publik radiodifuziv.

Gjatë mbikëqyrjes nuk u konstatuan shkelje.

 Raportet nga mbikëqyrjet janë të disponueshme në linket:

Аlltra Sat 2000 – (neni 143 paragrafi (3) të LSHMAAV) – 10.8.2022

Infell KTV – (neni 143 paragrafi (3) të LSHMAAV) – 10.8.2022

Robi – (neni 143 paragrafi (3) të LSHMAAV) – 10.8.2022

Аlltra Sat 2000 – (neni 64 paragrafi (2) dhe neni 141 paragrafi (13) të Lshmaav) – 10.8.2022

Infell KTV– (neni 64 paragrafi (2) dhe neni 141 paragrafi (13) të LSHMAAV) – 10.8.2022

Robi – (neni 64 paragrafi (2) dhe neni 141 paragrafi (13) të LSHMAAV) – 10.8.2022Accessibility

Accessibility