U miratua Raportit për transmetimin e reklamave politike me pagesë në kohën e fushatës(kampanjës) zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2022 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Komunës së Tetovës

image_pdfimage_print

Shkup, 6 shtator 2022 – Në seancën e 34-të, Këshilli i Agjencisë miratoi  Raportin për transmetimin e reklamave politike me pagesë në kohën e kampanjës zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2022 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Komunës së Tetovës. Të dhënat në Raport janë marrë nëpërmjet monitorimit të transmetimit të reklamave politike me pagesë (RPP) të katër televizioneve ( ТV 21-М, ТV Коha, ТV Кiss&Меnada dhe TV Polog), të cilët ishin të regjistruar në Regjistrin e KSHZ-së për transmetim të RPP dhe lidhën kontratë me pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore.

Аgjencia kryente monitorimin e programit të transmetuar në nivel ditor, ku gjatë rredhës së fushatës u konstatua vetëm një shkelje e limiteve të lejuara për reklamat politike me pagesë.Accessibility

Accessibility