Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe përqindjen në total të shikueshmërisë së stacioneve televizive për periudhën gusht-shtator 2022

image_pdfimage_print

Shkup, 13 tetor 2022. – Për nevojat e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele është kryer hulumtim mbi shtrirjen e radiostacioneve dhe për shikueshmërinë totale të stacioneve televizive për periudhën gusht-shtator 20222

Të dhënat janë marrë përmes një anketimi të opinionit publik dhe i referohen: shtrirjes mesatare ditore dhe javore të dëgjimit të radiostacioneve dhe shikueshmërisë televizive; periudhë nga dita kur të anketuarit dëgjonin radio/shikonin televizor; llojin e përmbajtjes së programit që dëgjuan/shikuan një ditë më parë; pjesëmarrja e shikueshmërisë totale e një dite më parë, dhe pjesëmarrja e shikueshmërisë në territorin ku televizionet transmetojn program dhe pjesëmarrja në shikueshmëri totale;arritja mesatare ditore dhe javore e televizioneve të huaja dhe të tjera.Accessibility

Accessibility