Mbikëqyrje e rregullt programore mbi operatorët Skrembl, Kombo 2003 dhe IP Sistems

Shkup, 7 shkurt 2024 – Аgjencia ka kryer mbikëqyrje të rregullt programore mbi operatorët Skrembl, Kombo 2003 dhe IP Sistems për detyrimet për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe titrimin e programeve që i ritransmetojnë. Gjatë mbikëqyrjes nuk u konstatuan shkelje.

Raportet janë të disponueshme në linket e mëposhtme:

Skrembl – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 06.02.2024

Kombo – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 06.02.2024

IP Sistems  – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 06.02.2024Accessibility

Accessibility