Seanca nr.8 – 16.03.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr.8-të e caktoi me datë 16.03.2021 (e martë), me fillim prej ora 14:30, e cila do të mbahet nëpërmjet konferences me video lidhje.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i procesverbalit nga seanca e 7-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 01.03.2021
 2. Propozim – Raport vjetor i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2020.
 3. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i dytë programor (MRT2) për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAA dhe neni 22 paragrafi 2 nga Rregullorja për mbrojtjen e të miturve.
 4. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i pestë programor (MRT5) për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAA dhe neni 19  Rregullorja për mbrojtjen e të miturve.
 5. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive IRIS SHPK Shtip për për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAA dhe neni 19  Rregullorja për mbrojtjen e të miturve.
 6. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i dytë programor (MRT2) për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAA.
 7. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i tretë programor (MRT3) për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAA.
 8. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i  katërt programor (MRT4) për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAA.
 9. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i pestë programor (MRT5) për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAA.
 10. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i  katërt programor (MRT4) për shkelje të nenit 92 paragrafi 1 nga LSHMAA.
 11. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive KOPMANI 21- M SHPKNJP Shkup për shkeljen e nenit 92 paragrafi 1 nga LSHMAA.
 12. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i tretë programor (MRT3) për shkeljen e nenit 14 nga Ligji për media.
 13. Propozim për shqiptimin e masës të Ndërmarjes Publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS Shkup – Televizioni maqedonas – Servisi i  katërt programor (MRT4) për shkeljen e nenit 14 nga Ligji për media.
 14. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive KLAN MACEDONIA SHPKNJP eksport-import Tetovë spër shkeljen e nenit 14 nga Ligji për media.
 15. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility