Seanca nr. 9 – 25.03.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 9-të e ka caktuar për me datë 25.03.2021 (e ejte), me fillim prej ora 10:00, e cila do të mbahet nëpërmjet konferencës me videolidhje.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr.8-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 16.03.2021.
 2. Propozim- konkluzion për mbajtjen e seancave të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
 3. Propozim për përcaktimin e qëndrimit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në lidhje me rezultatin nga revizioni i kryer nga revizori i pavarur për vitin 2020.
 4. Propozim – raport vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2020.
 5. Propozim-vendim për prokurimin e shërbimeve të avokatit në shumën e lartë të mjeteve financiare të aprovuara dhe të mbetura, të papërdorura për këtë shërbim dhe Propozim -vendim.
 6. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR KOMETA 2000 Rade SHPKNP Gostivar.
 7. Propozim dhënien e miratimit për ralizimin e procëdurës për prokurim publik – shërbim: Telefoni celulare.
 8.  Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim: Mirëmbajtjen e paisjeve kompjuterike dhe IKT paisjeve të tjera.
 9. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim: Mirëmbajtja e higjienës në hapsirat e Agjencisë.
 10. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim:  Larjen e veturave
 1. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility