Raport i korigjuar për të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – tre mujori i parë për vitin 2020

image_pdfimage_print

Shkup, 16 shkurt 2020. – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, u përpilua një Raport në lidhje me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive gjatë tre mujorit të pare për vitin 2020.

Përshkak të gabimeve teknike në të dhënat për shtrirjen javore të radiostacioneve locale, është bërë korigjim në faqn e 21 të Raportit

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tre mujorin e pare për vitin 2020, mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility