1

BOTIM I PËRKTHYER „DEZINFORMATA DHE FUSHATA ZGJEDHORE“

Shkup, 9 korik 2020 – Duke pasur parasysh fushatën aktuale zgjedhore për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2020, për nevojat e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, në kuadër të projektit JUFREKS në gjuhen maqedonaese u përkthye botimi “Dezinfrmata dhe fushata zgjedhore”.

Botimi përmban një përmbledhje të situatës me dezinformimin nga aspekti teknik dhe politik, rekomandime dhe masa për trajtimin e tyre.

Projekti është pjesë e “Programit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II” të Unionit Evropian dhe Këshillit të Evropës.

Botimin mund ta merni në këtë link