Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive

image_pdfimage_print

Shkup, 15.01.2021 – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele u përpunua Raport vjetor për të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive në vitin 2020 dhe raport i veçantë për tremujorin e katërt për vitin 2020.

Raporti vjetor për të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive në vitin 2020 mund të merete në këtë  link

Raporti për tremujorin e katërt për të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive në vitin 2020 mund të merete në këtë linkAccessibility

Accessibility