Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – Rapot vjetor për vitin 2021

image_pdfimage_print

Shkup, 17.01.2022 – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është përgatitur Raporti vjetor për të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive në vitin 2021.

Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive  në vitin 2021 mund të shkarkohen në këtë link.Accessibility

Accessibility