Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj МRА 1, МRА 2 dhe МRА 3

image_pdfimage_print

Shkup, 27 janar 2022. – Për detyrimet e përdorimit të gjuhës në programet,transmetim ditor më së pakti 18 orë program në radio dhe plotësimi i kuotës për transmetim muzikë burimore instrumentale e krijuar, vokale –muzikë instrumentale,rregullat për transmetim komunikim komercial, ofrimin e kuizeve ose forma të tjera të lojërave  shpërblyese, përdorimi i shërbimeve telefonike me vlerë të caktuar dhe votimi telefonik dhe transmetim të lojërave të fatit, mbikëqyrje e rregullt programore është kryer ndaj radio shërbimeve programoe  të Ndërmarrjes publike Radiodifuzive RADIOTELEVIZIONI MAQEDONAS – МRА 1, МRА 2 dhe МRА 3.

Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të detyrimeve nga LSHMAAV.

Raportet janë të disponueshme në linket:

МRА 1 (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafi 4 nga LSHMAAV) – 27.01.2022

МRА 2 (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafi 4 nga LSHMAAV) – 27.01.2022

МRА 3 (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafi 4 nga LSHMAAV) – 27.01.2022

МRА 1 – (neni 53, 54, 98, 99, 100 и 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 27.01.2022

МRА 2 – (neni 53, 54, 98, 99, 100 и 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV – 27.01.2022

МRА 3 – (neni 53, 54, 98, 99, 100 и 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAAV) – 27.01.2022Accessibility

Accessibility