Shqiptim i masës vërejtje publike ndaj TV GURRA

image_pdfimage_print

Shkup, 04.03.2020 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 8-të mbajtur më 3 mars 2022 bazuar në konstatimet nga kmbikëqyrja kontroluese administrative miratoi aktvendim për ndërmarrjen e masës vërejtje publike ndaj TV Gurra nga Kërçova për shkelje nga neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV, pra për shkak të mosdhënies së informacionit të cilat duhet të vihen në dispozicion të përdoruesve.

Masën e shqiptuar e gjeni në linkun e mëposhtëm:

ТV Gurra – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 04.03.2022Accessibility

Accessibility