Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorit Antena AS KTV

image_pdfimage_print

Shkup, 20 maj 2022г. – Për obligimet që kan të bëjnë me regjistrimin e serviseve programore në Agjenci dhe titërimin e programeve të cilat i reemetojnë operatorët, është kryer mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorit Antena AS KTV nga Kërçova.

Me mbikëqyrjen u konstatua se operatori Antena AS KTV më 20 maj 2022 për shfrytëzuevsit e vetë i ka reemituar servisin programor „Russia Today Documentary “ ici nuk është përfshirë me vërtetimin për regjistrim të serviseve programore lëshuar nga Agjencia.

Raporti mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

Antena AS KTV – (neni 141 nga LSHMAAV) – 20.05.2022Accessibility

Accessibility