Analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022

image_pdfimage_print

Shkup, 22 qershor 2023 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me qëllim të njohjes së situatës në industrinë e televizionit dhe radios, e ppërpunoi Analizën e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022.

Analiza përmban të dhëna për funksionimin ekonomik të transmetuesve, përkatësisht të dhëna për të ardhurat totale dhe strukturën e të hyrave, shpenzimet totale dhe strukturën e shpenzimeve, rezultatin financiar të veprimtarisë, numrin e të punësuarve, si dhe bazuar në të dhënat nga llogaritë e tyre përfundimtare për vitin e analizuar.

Analiza e tregut të shërbimevemediatike audio dhe audiovuele për vitin 2022 gjendet në linkun Accessibility

Accessibility