Masa të shqiptuara, vërejtje publik për operatorin Total TV

image_pdfimage_print

Shkup, 30 qershor 2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 20-të të mbajtur më 26 qershor 2023, i ka shqiptuar vërejtje publike operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik Total TV nga Shkupi për transmetimin e shërbimit programor që nuk mbulohet nga certifikatën e regjistrimit të shërbimeve programore të lëshuar nga Agjencia dhe mos ofrimin e shërbimeve programore të shërbimit publik  “MRT 2”, “MRT 3”, “MRT 4” dhe “MRT 5” në pakon programore të ofruar për përdoruesit.

Masat e paralajmërimit publik janë në dispozicion në lidhjet e mëposhtme:

Total TV – (neni 141 pargrafi 13 nga LSHMAAV) – 27.06.2023

Total TV – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 27.06.2023Accessibility

Accessibility