Mbikëqyrje e rregullt administrative kundrejt 19 botuesve të medias së shkruar

image_pdfimage_print

Shkup, 30 qershor 2023. – Agjencia ka kryer mbikëqyrje të rregullt administrative kundrejt 19 botues të mediave të shkruara për të vërtetuar nëse kanë publikuar të dhëna për emrin dhe adresën e selisë dhe redaksinë e medias së shkruar, të dhëna për personin përgjegjës, redaktorët, shtypshkronjën, datën. të shtypjes ose ribotimit dhe numrit të mostrave të printuara, sipas detyrimit të Ligjit për Media.

Me mbikëqyrjen nuk është konstatuar snjë shkelje e Ligjit për medaia.

Raporti gjendet në linkun:

Raport i përgjithshëm – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për media) – 29.06.2023Accessibility

Accessibility