Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorëve TELEKABLE dhe PET NET

image_pdfimage_print

Shkup, 6 korrik 2023 – Lidhur me obligimin e operatorëve JEKM në pakon programore që e ritransmetojnë për ofrimin e shërbimeve programore të shërbimit publik transmetues pa pagesë, si dhe për obligimet për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe titrimin e programëve që i ritransmetojnë, mbikëqyrje e regullt programore është kryer kundrejt operatorëve Telekable dhe Pet Net.

Gjatë kontrolleve nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet janë të disponueshme në lidhjet e mëposhtme:

Pet Net – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 05.07.2023

Pet Net – (neni 143 pargrafi 3 nga LSHMAAV) – 05.07.2023

Telekable – (neni 64 pargarfi 2, neni 141 pargrafi 13 nga LSHMAAV) – 05.07.2023

Telekable – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 05.07.2023Accessibility

Accessibility