Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorëve Kabel-L-Net dhe Kablekall

image_pdfimage_print

Shkup, 7 korrik 2023 – Lidhur me obligimin e operatorëve JEKM në pakon programore që e ritransmetojnë për ofrimin e shërbimeve programore të shërbimit publiktransmetues pa pagesë, si dhe për obligimet për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe titrimin e programëve që i ritransmetojnë, mbikëqyrje e regullt programore është kryer kundrejt operatorëve Kabel-L-Net dhe Kablekal.

Gjatë kontrolleve nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet janë të disponueshme në lidhjet e mëposhtme:

Kabel-L-Net – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV)  – 06.07.2023

Kabel-L-Net – (neni 143 pargrafi 3 nga LSHMAAV) – 06.07.2023

Kablekall – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV)  – 06.07.2023

Kablekall– (neni 143 pargrafi 3 nga LSHMAAV) – 06.07.2023Accessibility

Accessibility