Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorëve Infel KTV dhe Kabel

image_pdfimage_print

Shkup, 7 korrik 2023 – Agejncia ka kryer mbikëqyrje të rregullt programore kundrretj Infel KTV dhe Kable Lidhur me obligimin në pakon programore që e ritransmetojnë për ofrimin e shërbimeve programore të shërbimit publiktransmetues pa pagesë, si dhe për obligimet për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe titrimin e programëve që i ritransmetojnë.

Gjatë kontrolleve nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet janë të disponueshme në lidhjet e mëposhtme:

Infel KTV – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 07.07.2023

Infel KTV – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 07.07.2023

Kable – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 07.07.2023

Kable – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 07.07.2023Accessibility

Accessibility