Shpenzimet e Drejtorit të Agjencisë për gjashtëmujorin e pare të vitit 2023

image_pdfimage_print

Shkup, 7 korrik 2023 – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, në pajtim me përkushtimin për transparencë dhe llogaridhënie dhe duke ndjekur praktikën e krujuar për çdo gjashtë muaj të publikon shpenzimet e drejtorit dr.Zoran Trajçevski, e informon opinionin për sa vijon:

Drejtori Trajçevski gjatë kryerjes së detyrës në periudhën nga data 1.1.2023 deri më datë 30.6.2023 ka bërë shpenzime në vlerë të përgjithëshme prej 270.328,00 denarë,  sipas pikave në vijim:

  1. Shpenzime për reprezentacion (shërbime katering me përfaqësues të ambasadeve, anëtarë të Këshillit të Agjencisë dhe partnerë afarist) – 87.786,00 denarë.
  2. Celular zyrtar – 17.530,00 denarë.
  3. Shpenzime gjatë udhëtimeve jashtë vendit– 165.012,00 denarë (59.287,00 denarë për bileta avioni dhe 105.725,00 denarë për akomodim në hotel dhe shpenzime të udhëtimit).

 Accessibility

Accessibility