Debat i hapur publik për Draft-rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrje të lejes për transmetim në radio dhe televizion

image_pdfimage_print

Shkup, 12 korrik 2023 – Këshilli i Agjencisë, në seancën e djeshme të 22-të për vitin 2023, miratoi Draft- rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike  për marrje të lejes për transmetim në radio dhe televizion.

Аgjencia fton të gjithë transmetuesit dhe palët e interesuara, me mendimet dhe propozimet e tyre, të marrin pjesë në debatin publik  dhe në formë të shkruar t’i dorëzojnë në mënyrë elektonike në е-mail adresën contact@avmu.mk.

Debati i hapur publik do të zgjasë 45 ditë, përfundimisht deri më 28 gusht 2023.Accessibility

Accessibility