Shqiptim i tri masave vërejtje publike për radio Metropolis

image_pdfimage_print

Shkup, 12 korrik 2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 22-të të mbajtur më 11 korrik 2023, në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrjet, i shqiptoi tri masa vërejtje publike Radio Metropolis nga Shkupi, për transmetim të lajmeve të sponsorizuara, tejkalim kufiri i reklamimit nga 12 minuta në një orë reale dhe për shkak të mospublikimit të të dhënave të stampuara në tërësinë e lajmeve radiofonike të transmetimit.

Masat e deklaruara janë të disponueshme në lidhjet e mëposhtme:

RA Metropolis – (neni 54 paragrafi 5 nga LSHMAAV) – 12.07.2023

RA Metropolis – (neni 100 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 12.07.2023

RA Metropolis – (neni 14 nga Ligji për media) – 12.07.2023Accessibility

Accessibility