Mbikëqyrje kontrolluese kundrejt operatorit Total TV

image_pdfimage_print

Shkup, 14 korrik 2023 – Kundrejtë operatorit të komunikimit elektronik publik Total TV nga Shkupi, Agjencia ka kryer mbikëqyrje programore kontrolluese për të konstatuar nëse masat e paralajmërimit publik të shqiptuara më parë, të dërguara me qëllim të ritransmetimit të shërbimeve programore që nuk janë të regjistruara në Agjenci dhe detyrimi në paketën programore që ato ritransmetohen duhet të sigurohet pa pagesë nga shërbimet programore të shërbimit publik të transmetimit.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se operatori në paketën e tij programore nuk ka ofruar shërbime programore të shërbimit të transmetimit publik, përkatësisht nuk bën ritransmetim të shërbimeve programore “MRT 2”, “MRT 3”, “MRT 4” dhe “MRT 5”.

Raportet janë të disponueshme në lidhjet e mëposhtme:

Total TV – (neni 141 nga LSHMAAV) – 14.07.2023

Total TV  – (neni 143 pargafi 3 nga LSHMAAV) – 14.07.2023Accessibility

Accessibility