Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive prill – qershor 2023

image_pdfimage_print

Shkup, 17 qershor 2023. – Për nevojat e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, është përgatitur një anketë për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive, për periudhën prill – qershor 2023.

Të dhënat janë marrë nga hulumtimi i opinionit publik dhe i referohen: shtrirjes mesatare ditore dhe javore të radiostacioneve dhe shikueshmëria e televizionit; periudha e ditës në të cilën të anketuarit dëgjuan radio/shikuan televizion; llojin e përmbajtjes së programit që ata dëgjuan/shikuan një ditë më parë; pjesëmarrjen në shikueshmërinë e përgjithshme për një ditë më parë, dhe atë pjesë në shikueshmërinë në territorin ku televizionet transmetojnë programin dhe pjesë në shikueshmërinë totale; shtrirja mesatare ditore dhe javore e televizioneve të huaja etj.

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive mund të meren në këtë link.Accessibility

Accessibility