Mbikëqyrje e kontrollit programor ndaj TV Telma

image_pdfimage_print

Shkup, 1 gusht 2023. – Për të konstatuar nëse është vepruar sipas aktvendimit për ndërmarrje të masës vërejtje publike, për shkak të mosrespektimit të rregullave për transmetim të komunikimeve komerciale audiovizuele, Agjencia ka kryer kontroll të mbikëqyrjes programore ndaj televizionit Telma.

 

Me mbikëqyrjen e kryer është konstatuar se TV Telma në programin e transmetur më 13 korrik, premiera dhe repriza e „Backstage“, të folurit argëtues-show, nuk ishin shënuar me sinjalizimin përkatës të përcaktuar për programin që përmban plasim të produkteve,, dhe përmbante fragment që në veçanti në mënyrë promovuese e rekomandon restorantin “Queen Sunset Bar”.

Raporti është i disponueshëm në linkun vijues:

ТV Теlma – (shkelje e nenit 55 paragrafi (2) nënparagrafët 2, 3 dhe 4 të LSHMAAV) – 01.08.2023Accessibility

Accessibility