Mbikëqyrje e kontrollit programor dhe administrativ ndaj RA Pro-FМ dhe ТV Аlsat-М

image_pdfimage_print

Shkup, 1 gusht 2023. – Аgjencia ka kryer mbikëqyrje të kontrollit programor ndaj Televizionit Alsat-М dhe mbikëqyrje të kontrollit administrative ndaj Radio Pro-FМ për të përcaktuar nëse kanë vepruar sipas masave të shqiptuara më parë vërejtje publike për shkelje të LSHMAAV dhe Ligjit për media.

Mbikëqyrjet treguan se transmetuesit  vepruan në pajtim (përputhje) me detyrimet Ligjore.

 Raportet janë të disponueshme në linket vijues:

RA Pro-FМ – (neni 15 paragrafi (5) të Ligjit për mediume) – 01.08.2023

ТV Аlsat-М – (neni 53 paragrafi (2) të LSHMAAV) – 01.08.2023Accessibility

Accessibility