Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt 5 operatorëve kabllorë

image_pdfimage_print

Shkup, 30 gusht 2023 Agjencia ka kryer mbikëqyrje të rregullt programore kundrejt operatorët Biv Piramida, Globalsat, Inel International, Kabel-Net dhe Altra-Sat 2000 për detyrimin në paketën programore që ata të ritransmetojnë për ofrimin e shërbimeve programore të servisit publik pa pagesë, si dhe detyrimet për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe titrimin e programeve që ritransmetojnë.

Gjatë kontrolleve nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet janë të disponueshme në lidhjet e mëposhtme:

 

Biv Piramida – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 pargrafi 13 nga LSHMAAV) – 30.08.2023

Biv Piramida – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 30.08.2023

Global Sat – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 LSHMAAV) – 30.08.2023

Global Sat – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 30.08.2023

Inel Internacional – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 30.08.2023

Inel Internacional – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 30.08.2023

Kabel – Net – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 30.08.2023

Kabel – Net – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 30.08.2023

Altra Sat – 2000 – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 30.08.2023Accessibility

Accessibility