image_pdfimage_print

Kronikë nga seanca e 38-të

Shkup, 27.12.2021 – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt dhe të jashtëzakonshme programore dhe administrative, ku janë konstatuar shkelje, Këshilli i Agjencisë ka marrë vendime … […]

Kronikë nga seanca e 37-të

Shkup, 22.12.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme miratoi planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe administrative për vitin 2022 dhe miratoi … […]

Kronikë nga seanca e 36-të

Shkup, 14.12.2021 –Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt administrative, ku është konstatuar shkelje e nenit 15 paragrafi 3 nga Ligji për media, pra … […]

Kronikë nga seanca e 35-të

Shkup, 29.11.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 35-të solli Vendim me çka miratoi rritjen e Planit Finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio … […]

Kronikë nga seanca 34-të

Shkup, 26.11.2021 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë solli dy Vendime për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj KTR RADIO AKTUEL Manastir … […]

Kronikë nga seanca 33-të

Shkup, 17.11.2021 –Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoj Informatën në lidhje me donacionin për transmetuesit duke ulur tarifën e licencës për transmetim në … […]

Kronikë nga seanca 32-të

Shkup 09.11.2021 –Këshilli i Agjencisë e miratoi Udhëzuesin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për monitorimin e zbatimit të standardeve për rapotimin e rasteve … […]

Kronikë nga seanca 31-të

Shkup 03.11.2021 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë e miratoi Raportin për transmetimin e reklamimit të paguar politik nga rethi i parë i fushatës zgjedhore … […]

Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup, 25.10.2021 – Për shkak të harmonizimit me aktet egzistuese, Këshilli i Agjencisë solli Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për mënyrën e shfrytëzimit, … […]

Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup, 08.10.2021 – Me qëllim harmonizimin e Ligjit  të ri për mbrojtjen e të dhënave personale, Këshilli I miratoi aktet sin ë vijim: Propozim-politikë për krijimin … […]Accessibility

Accessibility