image_pdfimage_print

Kronikë nga seanca e 15-të

Shkup, 19.05.2023 – Për shkak të mos përmbushjes së obligimit nga neni 80 paragrafi 5 i LSHMAAV gjegjësisht mos pagesës së taksës vjetore për licencë … […]

Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup, 04.05.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën … […]

Kronikë e seancës së 13-të

Shkup, 10.04.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 13-të ka miratuar Vendim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e licencës … […]

Kronikë nga seanca e 12-të

Shkup, 28.03.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 12-të miratoi Raportin vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele … […]

Kronikë nga seanca 11-të

Shkup, 21.3.2023 – Në seancën e sotme të 11-të, Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Raportin vjetor për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për … […]

Kronikë nga seanca e 10-të

Shkup, 13.3.2023 – Për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi (5) të LSHMAAV, përkatësisht të mos pagesës së tarifës (dëmshpërblimit) vjetor për leje për … […]

Kronikë e seancës së 9-të

Shkup, 08.03.2023 – Në senacën e sotme Këshilli i Agjencisë solli Vendime për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të institucionit … […]

Kronikë e seancës së 8-të

Shkup, 27.02.2023 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë solli Vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për … […]

Kronikë e seancëa së 7-të

Shkup, 23.02.2023 – Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrjet e kryera, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme shqiptoi dy masa për vërejtje publike ndaj: SHTR … […]

Kronikë e seancës së 6-të

Shkup, 15.02.2023 – Këshilli i Agjencisë dha miratimin për sigurimin shtesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për prokurim publik – Shërbime të … […]Accessibility

Accessibility