Raport për mbulimin mediatik në raundin e parë të fushatës për Zgjedhjet lokale 2021

Shkup, 25 tetor 2021 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele publikoi raportin mbi mënyrën e raportimit  të transmetuesit në raundin e parë të kampanjës zgjedhore (nga 27 shtatori deri 15 tetor 2021).Në monitorim ishin përfshirë gjithësej 13 shërbime programore –televizionet komerciale kombëtare Аlsat-М, Аlfa, Каnal 5, Sitel, Теlma, 24 Vesti, 21-М, Shenja dhe Кlan Маqedoni dhe kanalet programore të Shërbimit publik – МRТ1, МRТ2,Kanali i Kuvendit dhe Programi i parë  i Radios maqedonase.[…]

LAJMËRIM PUBLIK

Shkup, 17 gusht 2021 – Në kohën e protestës publike, të organizuar nga një grup qytetarësh të nxitur nga masat e reja për parandalimin e Koronavirusit, të cilat ishin mesazhe fyese dhe vulgare drejtuar gazetarëve, Agjencioni për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele theksoi se kjo marrëdhënie është një sulm i drejtpërdrejtë ndaj lirisë së medias dhe të drejtës së publikut për tu informuar. […]Accessibility

Accessibility