Kronikë nga seanca 7-të

Shkup, 08.02.2019. –Në seancën e kaluar, Këshilli i Agjencisë solli Metodologji të re për monitorimin e mediave zgjedhore përmes radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore në … […]

Kronikë nga seanca 5-të

Shkup, 04.02.2019. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë e pranoi propozimin nga drejtori dhe miratoi udhëzimet për regjistrimin vullnetar të radiotransmetuesve muzikë shtëpie. Këshilli i … […]Accessibility

Accessibility