image_pdfimage_print

Kronikë nga seanca 48-të

Shkup, 26.12.2019. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi Prokurimin Vjetor të Planifikuar për vitin 2020 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Bazuar … […]

Kronikë nga seanca 47-të

Shkup, 26.12.2019. –Në seancën e djeshme, Këshilli i Agjencisë miratoi Planin vjetor për mbikëqyrjen programore dhe administrative për vitin 2020 dhe miratoi programin e punës së Agjencisë … […]

Kronikë nga seanca 46-të

Shkup, 23.12.2019. – Në seancën e 46-të të Këshillit të Agjencisë miratoi Vendim që konkursi për dhënien e licencës për radio në nivel lokal në … […]

Kronikë nga seanca 45-të

Shkup, 10.12.2019. – Në seancën 45-të të Këshillit të Agjencisë u miratua Vendim për dhënien e ndihmës finansiare-donim për mënjanimin e dëmeve nga tërmeti në qytetin e … […]

Kronikë nga seanca 44-të

Shkup, 29.11.2019. –Në seancën e djeshme të Këshillit të Agjencisë, bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e rregullt, miratoi dy Vendime për shqiptimin e masës vërejtje publike.Vendimet … […]

Kronikë nga seanca 43-të

Shkup, 20.11.2019. –Në seancën e djeshme, Këshilli i Agjencisë miratoi Draft- planin vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe administrative për vitin 2020, dhe Draft program … […]

Kronikë nga seanca 42-të

Shkup, 08.11.2019. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të TRD 1 TV SHPKPV Shkup. Këshilli dha miratim … […]

Kronikë nga seanca 41-të

Shkup, 01.11.2019. –Pika e shpallur lidhur me Projekt-vendimin për konfiskim të licencës për transmetim televiziv ndaj TRD 1 TV SHPKPV Shkup është shtyrë për vazhdimin e … […]

Kronikë nga seanca 40-të

Shkup, 22.10.2019. – Në seancën e sotme, për shkelje të nenit 62 paragrafi 6 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe nenit 22 nga Rregullorja … […]Accessibility

Accessibility