image_pdfimage_print

Kronikë nga seanca e 23-të

Shkup, 14.06.2022  – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e kryer e kontrollit programor, Këshilli i Agjencisë ka inicuar procedurë për … […]

Kronikë nga seanca e 22-të

Shkup, 06.06.2022 – Në seancën e sotme bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme e kryer programore, Këshilli i Agjencisë shqiptoi masën vërejtje publike ndaj SHTR KANAL … […]

Kronikë nga seanca e 21-të

Shkup, 27.05.2022 –Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për refuzim të Kërkesës nga SHTR 24 LAJME Shtip, për shkak se Studimi i … […]

Kronikë nga seanca e 20-të

Shkup, 20.05.2022 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për ndalim të procedurës së ngritur për marrjen e lejes për transmetim në radio ndaj … […]

Kronikë nga seanca e 19-të

Shkup, 17.05.2022 година – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi vendim për ndalim të procedurës së inicuar për marrjen e lejes për radio transmetim ndaj … […]

Kronikë nga seanca e 18-të

Shkup, 16.05.2022 – Në seancën e 18-të, e mbajtur më 16.05.2022, Këshilli i Agjencisë ka nisur procedurat për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR … […]

Kronikë nga seanca e 17-të

Shkup, 10.05.2022 – Në seancën e djeshme Këshilli i Agjencisë miratoi ribalans të Planit finansiar për vitin 2022 duke siguruar mjete shtesë të destinuara për rritjen … […]

Kronikë nga seanca e 16-të

Shkup, 27.04.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 16-të shqiptoi dy masa për vërejtje publike, si më poshtë: bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e rregullt programore … […]

Kronikë nga seanca e 15-të

Shkup, 15.04.2022 – Këshilli i Agjencisë ka marrë Vendim për ndalimin e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim televiziv ndaj SHTR Televizion Sonce Prilep … […]

Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup, 06.04.2022 – Për shkak të mospërmbushjes së obligimit nga neni 80 paragrafi 5 i LSHMAAV, përkatësisht pagesës së parakohshme të kompensimit vjetore për lejen … […]Accessibility

Accessibility