Korigjim i rendit të ditës për Seancën nr.15 – 25.03.2020

image_pdfimage_print

Bazuar në Dekretin për ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve për kryerjen e zgjedhjeve miratuar nga Qeveria më 21.03.2020 Agjencia ka kryer një korigjim në propozimin e rendit të ditës për seancën e 15-të të Këshillit, të planifikuar për më 25.03.2020, e cila do të mbahet përmes një  video konference me fillim në ora 14:30.

            RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit e seancës së 11-të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbajtur më 25.03.2020.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 5-të publike e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,mbajtur më 2.03.2020
  3. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 1të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele , mbajtur më 12.03.2020.
  4. Propozim-одлука за зголемување на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020-та година.
  5. Предлог-vendim për shpërndarjen e ndihmave sociale-donacion për rimëkëmbjen nga pasojat e Kovid-19.
  6. Propozim për përcaktimin e vendqëndrimit (banesë) së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në lidhje me rezultatin e kryer të audimit nga auditori i pavarur për vitin 2019.
  7. Propozim-raporti vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për 2019.
  8. Informacion për pagimin e anëtarësisë vjetore për EPRA për 2020.
  9. Propozim-vendim për pezullimin e procedurës së filluar për konfiskimin e licencës për radiotransmetim të TRD JON -RADIO SHPK Strugë.
  10. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility