Kronik nga seanca 36-të

image_pdfimage_print

Shkup,07.10.2020 –Për mosplotësim të nenit 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për mospagim të tarifës vjetore për leje të transmetimit televiziv në afatin e përcakrtuar me ligj, Këshilli i Agjencisë solli Vendim për marrjen e lejes për transmetim televiziv ndaj TRD Vizhi BM-TV KANAL VIZIJA SHPK Shkup.Accessibility

Accessibility