Kronikë nga seanca 10-të

image_pdfimage_print

Shkup, 27.02.2020 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi tre Vendime për ndërprerjen e procedurës së inicuar për marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarisë transmetuese ndaj: Kompanisë së transmetimit , tregti dhe shërbime EKO RADIO SHPKPV Probishtip, Radio tregtare-Shoqëri difuzere B-97 SHPKPV Manastir dhe Kompanisë tregtare transmetuese T.B.KALTRINA Mazar Tateshi, Strugë SHPKPV.

Këshilli i Agjencisë pranoi Raportin dhe miratoi një vendim mbi miratimin e llogaris vjetore të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për 2019.

 Accessibility

Accessibility