Kronikë nga seanca 15-të

image_pdfimage_print

Shkup, 25.03.2020 – Në seancën e 15-të Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për rritjen e planit finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për 2020.  Në atë drejtim miratoi dhe Vendim për ndarjen e ndihmës sociale për tejkalimin e pasojave nga Koronavirusi Covid 19 në shumë totale 105.000.000,00 (njëqind e pesë milionë) denarë, shërbimit publik të transmetuesit „Radio televizionit Maqedonas“, transmetimeve televizive ose radio në territorin e Maqedonisë së Veriut, Ministris së shëndetësis dhe Ministris së punëve të brendshme

Këshilli miratoi një vendim që miraton Raportin vjetor mbi punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për 2019 (raport mbi realizimin e Planit vjetor i mbikëqyrjes së programit për 2019 dhe raport financiar për realizimin të Planit financiar për 2019 dhe llogaria vjetore e realizuar me të ardhurat ,shpenzimet, llogaritë e arkëtuara)

 

Për atë TRD JON-RADIO SHPK Strugë siguroi mbulim për të paktën 80% të popullatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të harmonizojë operacionet e saja me dispozitat e nenit 62 paragrafi 5 nga ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe neni 6 i Rregullores mbi këtë fushë për transmetimin e shërbimeve të programeve televizive dhe radio, Këshilli miratoi një vendim mbi pezullimin e procedurës së inicuar për heqjen e licencës për transmetimin e TRD JON-RADIO SHPK Strugë.

Në këtë sesion, Këshilli miratoi pagesën e tarifës vjetore të anëtarësimit të Agjencisë për EPRA për  vitin 2020 dhe miratimin për kryerjen prokurim mbrojtës për punonjësit dhe të huajt-maska, dorashka, mjete dezinfektimi, në një shumë që nuk do të kalojë 30.000,00 denarë.

 Accessibility

Accessibility