Kronikë nga seanca 2-të

image_pdfimage_print

Shkup, 13.01.2020 –Në seancën e 2-të mbajtur më 13.01.2020, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të TRD TV KISS, Zllate SHPKPV Tetovë.

Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja administrative, Këshilli i Agjencisë inicoi procedur për marrjen e licencës për radio transmetim ndaj TRD KAPITOLL FM SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 80 paragrafi 5 nga LSHMAAV, për mospagesë të tarifës vjetore për licencë.

Njëkohësisht, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për refuzim të kërkesës për shpallje të konkursit publik për dhënie licencë për radio transmetim në nivel lokal, për mospasje të radio frekuencave në rajonin e komunës Tetovë.

 Accessibility

Accessibility