Kronikë nga seanca 24-të

image_pdfimage_print

Shkup, 01.09.2021 –Këshilli i Agjencisë miratoi Draft- udhëzimin për reklamimin e paguar politik për Zgjedhjet lokale  2021 të cilat do të publikohen në faqen e internetit të Agjencisë (www.avmu.mk) me qëllim për të hapur një debat publik  mbi tekstin e tij që zgjat 15 ditë.

Për shkak të shkeljes së nenit 92 paragrafi 3 nga LSHMAAV gjegjësisht për mostransmetim të paktën e gjysmës së minimumit ligjor program i caktuar popullor si transmetim maqedonas në periudhë nga ora 7:00 deri më 19:00, Këshilli i shqiptoi masën vërejtje publike ndaj TRD SITI TELEVIZIONI SHPKPV Shkup. Në përputhje me Planin Vjetor të furnizimit publik të Agjencisë për vitin 2021, Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë për inicimin e dy procedurave për prokurim publik-Mirëmbajtjen e harduerit të sistemit për monitorim në radio dhe të servise TV dhe mbikëqyrjen e ORRPKE, për një periudhë 2 (dy) vjeçare dhe Shërbime hidraulike dhe elektrike.

Këshilli i Agjencisë nuk e pranoi Ankesën e paraqitur tek Këshilli i Agjencisë  për shqiptimin e vendimit masës disciplinore-gjobë për një shkelje disiplinore, e paraqitur nga një punonjës në Agjencion.Accessibility

Accessibility