Kronikë nga seanca 26-të

image_pdfimage_print

Shkup, 10.07.2020 . – Për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV, Këshilli i Agjencisë shqiptoi masë vërejtje publike ndaj TRD ALFA TV SHPKPV Shkup.Për nevojat e Agjencisë Këshilli miratoi vendimin ku Drejtorit të sjellë vendim për fonde për rinovimin e 4 qasjeve të përdoruesve në bazën e të dhënave elektronike në  „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. Sipas Rregullores për masat parandaluese për të gjitha vendet e punës e cila është pjesë përbërëse e vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimeve dhe masave për përhapjen e Koronavirusit COVID-19 i qeverisë së RSM, Këshilli i Agjencisë miratoi një përfundim ku seancat të mbahen përmes video konferencave në periudhën deri më 31.08.2020.Accessibility

Accessibility