Kronikë nga seanca 3-të

image_pdfimage_print

Shkup, 15.01.2020 –Në seancën e 3-të bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja administrative, Këshilli i Agjencisë inicoi procedurë për marrjen e licencës për radio transmetim ndaj TRD KANAL 77 SHPKPV Shtip për shkelje të nenit 80 paragrafi 5 nga LSHMAAV, për mospagesë të tarifës për licencë për radio transmetim.

 Accessibility

Accessibility