Kronikë nga seanca 32-të

image_pdfimage_print

Shkup, 29.08.2019. –Në seancën e 32-të Këshilli miratoi Vendim për shpalljen e një konkursi publik për dhënien e licencës  për radio transmetim të programit serviserik, muzikë-radio folëse nga format i përgjithshëm, në gjuhën maqedonase dhe shqipe, në nivel lokal, në rajonin e komunës Dibër, që do të transmetohet në radiofrekuencat e caktuara nga Agjencia për komunikim elektronik të RSM, dhe ato: 104.

Për shkak se nuk krijohet asnjë përqendrim ilegal i mediave në kuptimin e  Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, këshilli miratoi një Vendim që autorizon ndryshim në strukturën e pronësisë ndaj Kompanisë së transmetuesit ALBANA PLUS SHPKPV-Kumanovë.

Në përputhje me procesverbalin nga departamenti administrative, Këshilli miratoi shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TRD Vizhi BM-TV KANAL VIZIJA SHPK për shkelje të nenit 15 paragrafi 3 nga Ligji për media.Accessibility

Accessibility