Kronikë nga seanca 36-të

image_pdfimage_print

Shkup, 25.09.2019. –Në seancën e djeshme Këshilli i Agjencisë miratoi konkluzion për ndalimin e procedurës së inicuar për marrje licence për transmetim televiziv ndaj TRD VIZHI BM-TV Kanal Vizija SHPK Shkup.

Në lidhje me informacionin për TRD TOPESTRADA SHPKPV Tetovë, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim ku lejojët ndryshim në strukturën e pronësisë të këtij transmetuesi.

Duke pasur parasysh se janë anashkaluar arsyet për kryerjen e procedurës, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për ta ndaluar këtë procedure për përcaktimin e ekzistencës së një përqëndrimi të paligjshëm sipas detyrës zyrtare ndaj TRD RADIO Sveti Nikoll SHPK Sveti Nikoll.

Këshilli i Agjencisë miratoi një Vendim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TRD televizionit IRIS SHPK Shtip për konstatim të  shkeljes së nenit 15 paragrafi 3 nga Ligji për media, për mosshpalljen e të dhënave mbi strukturën e pronësisë, kryeredaktorit dhe burimet finansiare për vitin e kaluar.Accessibility

Accessibility