Kronikë nga seanca 37-të

image_pdfimage_print

Shkup, 02.10.2019. – Në seancën e kaluar Këshilli i Agjencisë bazuar në konstatiemt nga mbikëqyrja, për mospërmbushjen e kushteve minimale të personelit inicoi procedur për heqjen e licencës për transmetim televiziv ndaj TRD Vizhi BM-TV KANAL VIZIJA SHPK Shkup.

Këshilli miratoi Vendim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TRD Radio Kanal77 SHPKPV Shtip për mosplotësim të obligimeve për transmetim ditor të së paku 25% muzikë në gjuhën maqedonase në periudhën nga 06:00 deri ora 00:00. Shkelja e konstatuar i referohet nenit 80 paragrafi 7, 8 dhe 9 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dhe në lidhje me pikën 4 nga Udhëzimet për raportimin vullnetar të radios për transmetim të muzikës në shtëpi.Accessibility

Accessibility