Kronikë nga seanca 40-të

image_pdfimage_print

Shkup, 13.11.2020. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi Draft-Plan vjetor për kryerjen eDraft-planit për mbikëqyrje administrative për vitin 2020, dhe Draft-program për punën e Agjencisë për 2020 (me Draft-programtë aktiviteteve të planifikuara dhe Draft-Plan finasiar për vitin 2020). Për tre draftet është hapur debat publik në periudhë kohore prej 30 ditësh.

Është hapur një debat publik që do të zgjasë deri më 16.11.2020, për Draft-udhëzimin për reklamimin e paguar politik për Zgjedhjet e parakohëshme locale 2020 miratuar nga Këshilli i Agjencisë në këtë seancë.

Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e kontrollit programor, ku u konstatua shkelje e nenit 50 paragrafi 3 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dhe nenit 22 paragrafi 2 nga Rregullorja për mbrojtjen e të miturve, gjegjësisht mos shënimi i njoftimeve promovuese me pamjen e duhur vizuele nga sinjali paralajmërues për kategorinë e programit që shpallet, Këshilli i Agjencisë miratoi një propozim për fillimin e një procedure kundërvajtëse ndaj TRD KOMPANI 21-M SHPKPV Shkup.Accessibility

Accessibility