Kronikë nga seanca 43-të

image_pdfimage_print

Shkup, 04.12.2020 . –Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi një Konkluzion për ndryshimin e Konkluzionit nr.02-4104/4 nga 06.11.2020г. me të cilin anuloi zbatimin e akteve nënligjore: Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përmbajtjen dhe formën e aplikimit në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë paketa softuerike e më tej çertifikatën për regjistrimin e paketave/shërbimeve programore nr.01-5775/1 nga 21.11.2014 (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.152/20), Udhëzime për procedurën e përcaktimit të përgjegjësisë për shkelje ose kundërvajtje gjatë rishikimit të një shërbimi programor të transmetuesit nga tjetër shtet, dhe Udhëzimin për mënyrën e regjistrimit dhe fshirjes nga regjistri i përfaqësuesit ligjor të transmetuesit nga tjetër shtet që transmetohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të trejat të botuara në Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr 152/20 nga 09. 06. 2020, deri në botimin e Vendimit në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Këshilli miratoi drejtorin e Agjencisë për marrjen e Vendimit për furnizimin me kartolina të Vitit të ri për nevojat e Agjencisë.Accessibility

Accessibility